O spoločnosti

domov / O nás

Nástrojáreň - zákazková výroba

Využite naše skúsenosti vo Váš prospech

MP Tools s.r.o. je nástrojáreň zaoberajúca sa zákazkovou výrobou rôznych strojárskych súčiastok, dielov, prípravkov, foriem pre vstrekovanie a strižných prípravkov. Prevažná časť našich zákazníkov sú spoločnosti zaoberajúce sa výrobou komponentov pre potreby automobilového priemyslu, ale aj iné spoločnosti zaoberajúce sa strojárskou výrobou.

O spoločnosti

 • Vznik spoločnosti

  Spoločnosť MP Tools s.r.o., je priamym pokračovateľom spoločnosti G&G Partners s.r.o., ktorá začala so strojársskou výrobou začiatkom roka 2011. V decembri roku 2014 sa prevádzka presťahovala do nových priestorov. So zmenou sídla spoločnosti a prevádzky prebehla aj zmena názvu spoločnosti na aktuálne MP Tools s.r.o.

 • Strojový park

  Náš strojový park umožňuje obrábanie kovov ako aj iných materialov, t.j. CNC frézovanie, Elektroerozívne rezanie a vŕtanie, NC Brúsenie, klasické sústruženie a frézovanie, brúsenie na guľato a na plocho

 • Naše produkty

  Poskytujeme zákazkovú výrobu rôznych strojárskych súčiastok podľa technickej dokumentácie zákazníka, ako aj podľa nami navrhnutej a skreslenej dokumentácie

   

 • Rozvoj spoločnosti

  Nástrojáreň je živý organizmus, ktorý sa od začiatku neustále vyvýja a od 12/2014 pôsobíme v nových priestoroch, ktoré nám umožnujú aj do budúcna rozširiť výrobu v prípade potreby

 • Software

  Strojárska výroba sa nezaobíde bez kvalitného softver-u a meracích zariadení. Sme držiteľmi rôznych licencii - FIS, SolidWorks 2014, AutoCad 2018LT, EdgCam 2021 R2, WireCut atď.